คนสุท้าย

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ชื่อเต็มของประเทศไทย

             
                กรุงเทพมหานคร     
         อมรรัตรโกสินทร์ 
         มหินทรายุธยา          
         มหาดิลกภพ  
         นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ 
         อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน 
         อมรพิมานอวตารสถิต    
         สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น